• چشم ما چند مگاپیکسل است؟

    چشم ما چند مگاپیکسل است؟ 1395/6/16

    بهترین دوربین دیجیتالی که داشته اید یا دیده اید چند مگاپیکسل بوده ؟ ۱۴ مگاپیکسل، ۱۶ مگاپیکسل، ۲۴...