حالت نمایش

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2205P-copy جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2205P-copy امتیازمحصول ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  کیس فلزی متوسط
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر I1080
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2200MS جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2200MS 100% امتیازمحصول ٢٣٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی بزرگ
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر I1080
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٢٣٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2203M جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2203M 100% امتیازمحصول ٢٢٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر I1080
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٢٢٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل AHDXB3203 جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل AHDXB3203 100% امتیازمحصول ٢٤٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر I1080
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٢٤٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته دام مدل AHDX-ONE XD2201P جزییات محصول

دوربین مدار بسته دام مدل AHDX-ONE XD2201P 100% امتیازمحصول ١٣٨,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • دوربین دام دارای منوی OSD AHD مدلDM36
  کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
١٣٨,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2204P جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2204P 100% امتیازمحصول ٢٤٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر I1080
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٢٤٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته دام مدل AHDX-ONE XSPEEDDOME جزییات محصول

دوربین مدار بسته دام مدل AHDX-ONE XSPEEDDOME 100% امتیازمحصول ١,٤٨٠,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • دوربین دام دارای منوی OSD AHD مدلDM36
  کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
١,٤٨٠,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مداربسته بیسیم برای مراقبت از کودکان جزییات محصول

دوربین مداربسته بیسیم برای مراقبت از کودکان 100% امتیازمحصول ٣٨٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
٣٨٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل AHD X-ONE Bx2210M جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل AHD X-ONE Bx2210M 100% امتیازمحصول ١٤٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی کوچک
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 730P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
١٤٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل AHDBx2202M جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل AHDBx2202M 100% امتیازمحصول ١٤٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی کوچک
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 730P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
١٤٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته دام مدل AHD X-ONE XD2207M جزییات محصول

دوربین مدار بسته دام مدل AHD X-ONE XD2207M 100% امتیازمحصول ١٢٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس پلاستیکی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 730P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  سیگنال به نویز52db
١٢٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته دام مدل AHDBP220M جزییات محصول

دوربین مدار بسته دام مدل AHDBP220M 100% امتیازمحصول ١٢٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس پلاستیکی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  سیگنال به نویز52db
١٢٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته دام مدل AHDX-ONE XD220P جزییات محصول

دوربین مدار بسته دام مدل AHDX-ONE XD220P 100% امتیازمحصول ١٤٨,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • دوربین دام دارای منوی OSD AHD مدلDM36
  کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
١٤٨,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته دام وریفوکال AHD DOV930M جزییات محصول

دوربین مدار بسته دام وریفوکال AHD DOV930M 100% امتیازمحصول ٢١٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • دوربین بولت با لنز متغیر وریفوکال AHD

  کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز متغیر 3.6mm LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٢١٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت 2مگا پیکسلی مدل AHD X- ONE BL2208NH جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت 2مگا پیکسلی مدل AHD X- ONE BL2208NH 100% امتیازمحصول ٢٨٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • دوربین دام دارای منوی OSD AHD مدلDM36
  کیفیت تصویرAHD 2 MP
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر ISI+2035 NEW CHIP AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  سیگنال به نویز52db
٢٨٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2206P جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2206P 100% امتیازمحصول ٢٤٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٢٤٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته وریفوکال AHD X-ONE BLV1106M جزییات محصول

دوربین مدار بسته وریفوکال AHD X-ONE BLV1106M 100% امتیازمحصول ٢٠٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • دوربین بولت با لنز متغیر وریفوکال AHD

  کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز متغیر 3.6mm LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٢٠٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید