حالت نمایش

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2204P جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2204P 9% امتیازمحصول ٣٠٢,٠٠٠ تومان ٢٧٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر I1080
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٣٠٢,٠٠٠ تومان ٢٧٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مداربسته KC5_SONYدو مگاپیکسلی جزییات محصول

دوربین مداربسته KC5_SONYدو مگاپیکسلی 16% امتیازمحصول ٤٣٨,٠٠٠ تومان ٣٦٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • دوربین دام AHD
  AHD 1/3SONY 2 MP
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36LED IR
  52db سیگنال بھ نویز
  CVBS خروجی تصوی
٤٣٨,٠٠٠ تومان ٣٦٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

DM2_F23 دوربین دو مگاپیکسلی جزییات محصول

DM2_F23 دوربین دو مگاپیکسلی 1% امتیازمحصول ٣٦٨,٠٠٠ تومان ٣٦٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویرF23+FULLHD AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  سیگنال به نویز52db
٣٦٨,٠٠٠ تومان ٣٦٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت 2 مگاپیکسلی مدل AHDXB3203 جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت 2 مگاپیکسلی مدل AHDXB3203 51% امتیازمحصول ٤٨٠,٠٠٠ تومان ٢٣٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 5 MP
  تکنولوژی SONY 323
  برد دید در شب 50 متر
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر I1080
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٤٨٠,٠٠٠ تومان ٢٣٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت 2 مگاپیکسلی مدل X- ONE AHDXF23 جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت 2 مگاپیکسلی مدل X- ONE AHDXF23 8% امتیازمحصول ٣٥٤,٠٠٠ تومان ٣٢٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر 1080
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
  منو UTC
٣٥٤,٠٠٠ تومان ٣٢٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت2مگاپیکسلی POLICE مدل AHDBF23 جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت2مگاپیکسلی POLICE مدل AHDBF23 23% امتیازمحصول ٤٤٨,٠٠٠ تومان ٣٤٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  تکنولوژی F23 FULLHUN
  برد دید در شب 30 متر
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر1080P
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
٤٤٨,٠٠٠ تومان ٣٤٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته دام 2 مگا پیکسل AHD مدل X_ONE_ARP6 جزییات محصول

دوربین مدار بسته دام 2 مگا پیکسل AHD مدل X_ONE_ARP6 امتیازمحصول ١,٨٨٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • دوربین دام AHD مدل X_ONE_ARP6

  کیفیت تصویر
  AHD 2 MP
  کیس پلاستیکی
  لنز ثابت
  3mm FIXED LENS
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  52db سیگنال بھ نویز
  CVBS خروجی تصویر
١,٨٨٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته دام مدل AHDX-ONE XSPEEDDOME جزییات محصول

دوربین مدار بسته دام مدل AHDX-ONE XSPEEDDOME 15% امتیازمحصول ٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان ٣,٥٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • دوربین دام دارای منوی OSD AHD
  کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز 52db
  تکنولوژی سونی 323 SONY
٤,٢٠٠,٠٠٠ تومان ٣,٥٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت 5 مگا پیکسلی مدل AHD X- ONE SLX5MP5 جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت 5 مگا پیکسلی مدل AHD X- ONE SLX5MP5 3% امتیازمحصول ٦٢٠,٠٠٠ تومان ٦٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 5 MP
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  سیگنال به نویز52db
٦٢٠,٠٠٠ تومان ٦٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته دام 2 مگاپیکسلی مدل AHD X-ONE XD2207P جزییات محصول

دوربین مدار بسته دام 2 مگاپیکسلی مدل AHD X-ONE XD2207P امتیازمحصول ٢٧٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس پلاستیکی
  لنز ثابت 3mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 730P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  سیگنال به نویز52db
  منو UTC
  پرتاب نور دید در شب 30 متر
٢٧٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE Fesheye360 جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE Fesheye360 امتیازمحصول ٣٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  کیس بزرگ پلاستیکی
  لنز ثابت 1.7mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر 1080
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  دید در شب 30 متر
٣٦٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل AHDBx2202M جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل AHDBx2202M 100% امتیازمحصول ١٤٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی کوچک
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 730P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
١٤٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل AHD X-ONE Bx2210M جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل AHD X-ONE Bx2210M 100% امتیازمحصول ١٤٥,٠٠٠ تومان ٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کیفیت تصویرAHD 1.3 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی کوچک
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 730P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db
١٤٥,٠٠٠ تومان ٠ تومان فزودن به سبد خرید

دوربین مدار بسته بولت مدل AHDBL240M جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل AHDBL240M امتیازمحصول جزییات محصول
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP

  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2206P جزییات محصول

دوربین مدار بسته بولت مدل X- ONE AHDXB2206P 100% امتیازمحصول جزییات محصول
 • کیفیت تصویرAHD 2 MP
  OSD MENU
  کیس فلزی
  لنز ثابت 3.6mm FIXED LENS
  رزولوشن تصویر IMX238+NVP2431H AHD 960P/960H
  حداقل روشنایی ٠.٠۵
  36 LED IR
  سیگنال به نویز52db

دوربین مداربسته بیسیم برای مراقبت از کودکان جزییات محصول

دوربین مداربسته بیسیم برای مراقبت از کودکان 100% امتیازمحصول جزییات محصول