کتاب  سیستم های هوشمند ساختمان

کتاب سیستم های هوشمند ساختمان

1393/11/20

نام نویسنده امید صالحی

 

 

 کتاب  سیستم های هوشمند ساختمان  

برای دانلود کتاب های زیر به بخش دانلود ها مراجعه فرمایید.

Smart Buildings Systems for Architects, Owners and Builders

Intelligent Buildings and Building Automation

Building Automation Communication Systems with EIB/KNX, LON und BACnet

Fundamentals of Hvac Control Systems

Smart Buildings

Intelligent Buildings Design, Management And Operation

Intelligent Building System

Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications

Energy Management Handbook

مقالات مرتبط

تگ ها